Tunnel kop van Java

Client: Rijkswaterstaat
Location and Year: Amsterdam, 2017
Features:
Project description

In opdracht van Rijkswaterstaat maakte Arthe Civil&Structure een ontwerp voor een fiets/voetgangerstunnel onder het IJ ter hoogte van de Kop van Java. De tunnel moet een volwaardig alternatief zijn voor de brug die de Gemeente Amsterdam op deze lokatie voorstelt, zodat de twee tegen elkaar afgewogen kunnen worden.

Bijzondere aandachtspunten bij het ontwerp zijn de sociale veiligheid en de inpassing van de toegangen in binnenstedelijke omgeving.

De ontworpen tunnel is in totaal 360 m lang, en bevat twee afgezonken elementen van elk 85 meter. Het overige deel wordt in situ gebouwd. Aan de zuidzijde wordt als meekoppelkans een bescheiden winkel / dienstenruimte voorzien.

Proceedings