CO2 BELEID

Sinds eind 2014 is Arthe Civil & Structure in het bezit van het CO2-Bewust Certificaat, niveau 3. Wij vinden het belangrijk om als bedrijf onze CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden.

Arthe heeft zich als doel gesteld om in 2016 de CO2 uitstoot te reduceren met 3,5%. Hiervoor is een aantal maatregelen opgesteld. Verder zijn een aantal sectorinitiatieven onderzocht. Dit alles is terug de vinden in het Energie Management Actieplan en het Kwaliteitsmanagement Plan.

De doelstellingen, maatregelen en ook de initiatieven waar Arthe zich bij heeft aangesloten zijn te vinden in dit door het management onderschreven document.


Vragen, opmerkingen en tips m.b.t. ons CO2 Beleid zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar info@arthecs.nl.

In het kader van de CO2-Prestatieladder hebben hebben wij onze uitstoot over 2013 (nulsituatie), en de jaren erna (per half jaar en voor het gehele jaar) in kaart gebracht:


CO2 Footprint 2013                         CO2 Footprint 2015-H1
CO2 Footprint 2014-H1                    CO2 Footprint 2015-H2
CO2 Footprint 2014-H2                    CO2 Footprint 2015
CO2 Footprint 2014                         CO2 Footprint 2016-H1


Een vergelijking van de footprint van 2016-H1 met die van 2015-H1 laat o.a. zien dat de uitstoot van het Arthe wagenpark is toegenomen en de uitstoot veroorzaakt door zakelijk gebruik privéauto's is afgenomen. Dit komt door een toename van het aantal dienstauto's. Bovendien hebben er in de eerste helft van 2016 meer mensen buiten de deur gewerkt dan in de eerste helft van vorig jaar.

Een afname van het aantal buitenlandse (vlieg-)reizen heeft een kleine afname (0,6 ton) van CO2 uitstoot tot gevolg gehad.
Overigens dient te worden opgemerkt dat de waarden van gas- en stroomverbruik in beide footprints hetzelfde zijn. Dit komt doordat het precieze verbruik pas aan het eind van elk jaar bij ons bekend is, en we dus voor 2016-H1 de waarden van 2015-H1 hebben gebruikt.

grondprofielen lining ontwerp Rijnlandroute
TENDER RIJNLANDROUTE VOOR COMOL5
COMOL5
Leiden, 2016
Tenderontwerp boortunnel en aardebaan
Lees meer »
ONTWERPGRONDWATERSTANDEN
,
ontwerpgrondwaterstanden
Lees meer »
A59 DRONGELENS KANAAL
Colijn / Rasenberg
Waalwijk, 2015
Geotechnisch ontwerp onderbouw wegen en dijkomlegging
Lees meer »
JETGROUTKOLOMMEN VONK & VLAM
Volker Staal & Funderingen
's-Hertogenbosch, 2013
Jetgroutkolommen
Lees meer »
GROND- EN LABORATORIUMONDERZOEK
,
Grond- en laboratoriumonderzoek
Lees meer »
PONTONSTABILITEIT
,
Pontonstabiliteit
Lees meer »
BOORFRONTSTABILITEIT
,
Boorfrontstabiliteit
Lees meer »
TAILRACE TUNNEL SRI LANKA
K.T.B.
Wellawaya, Sri Lanka, 2014-2015
TBM Boortunnel
Lees meer »
OMGEVINGSBEÏNVLOEDING
,
Omgevingsbeïnvloeding
Lees meer »
GRONDVERNAGELING N61 ZEVENAARDIJK
Huesker
Hoek, 2012
Grondvernageling
Lees meer »