Nieuws

ISO 14001:2015 CERTIFICAAT

Binnen Arthe wordt gewerkt met het ISO 14001 milieumanagement systeem en het ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem en met trots kunnen wij mededelen dat wij bij Arthe ons ISO 14001 certificaat weer hebben mogen ontvangen via SGS! Het certificaat is aan ons verstrekt op basis van het SCCM certificatiesysteem. Dit keer hebben wij ook de transitie gehad van versie 2008 naar de meest recente versie van 2015. Voor 9001 zullen wij die overstap ook maken.

Uit onderzoek is gebleken dat ISO 14001 en MVO sterk met elkaar zijn verbonden. Door het ontvangen van het certificaat kunnen wij aantonen dat wij het belangrijk vinden om ook Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen binnen Arthe.

Het ISO 14001:2015 certificaat kun je bekijken via de volgende link: ISO 14001:2015

14001
INTERVIEW MET BAHRAM SAFARI IN COBOUW

In de uitgave van Cobouw van 9 december 2015 is een interview gepubliceerd met Bahram Safari, directeur van Arthe Civil & Structure.

In het interview wordt ingegaan op het feit dat, vanwege het aflopen van de economische boycot, de Iraanse markt zich opent voor Westerse bedrijven. Voorafgaand aan het uitroepen van de boycot is Arthe al betrokken geweest bij een aantal projecten in Iran. Het aflopen van de sancties biedt Arthe de gelegenheid om, indien nodig in samenwerking met andere bedrijven, de werkzaamheden opnieuw uit te breiden naar Iran.

Het interview met Bahram Safari is hier te vinden.

ARTHE WINT SPAGHETTIBRUGGENBOUWWEDSTRIJD

De spaghettibruggenbouwwedstrijd is een jaarlijks terugkerende competitie, georganiseerd door de faculteit Civiele Techniek op de Technische Universiteit Delft. In de competitie nemen zowel studenten als bedrijven het tegen elkaar op in het ontwerp en de constructie van een zo sterk mogelijke brug met een overspanning van 1 meter, welke volledig uit spaghetti en lijm bestaat. De wedstrijd, welke in 1999 voor het eerst in Nederland werd georganiseerd, hield plaats op 10 mei.

Arthe Civil & Structure deed mee met een brug gebaseerd op een 3D Michell constructie. De brug, met een eigen gewicht van 1020 gram, bezweek uiteindelijk onder een last van meer dan 80 kg. Hiermee werden alle andere deelnemers overtroffen op zowel pure draagkracht als de verhouding belasting:eigen gewicht.

ARTHE IN HET TECHNISCH WEEKBLAD

In het Technisch Weekblad nummer 5 van 30 januari 2015 is bij het onderdeel ‘Ingenieursbureaus kort’ aandacht besteed aan de overeenkomst die de gemeente Den Haag met de combinatie Movares-Arthe is aangegaan voor het project Rotterdamsebaan.

De advies- en ingenieursbureaus Movares en Arthe Civil & Structure zetten de komende jaren, voor zowel de aanbestedings- als de realisatiefase, gezamenlijk diverse ingenieursdiensten in om het projectbureau Rotterdamsebaan te ondersteunen.

Beide bedrijven hebben in de voorgaande fases aan het ontwerp en de inpassing van de Rotterdamsebaan gewerkt en in het verleden meerdere tunnelprojecten succesvol in combinatie uitgevoerd. Arthe zal het gedeelte van de boortunnel op zich nemen.

ARTIKEL OVER ARTHE IN COBOUW

Tijdens het jaarlijkse COB congres op 30 oktober 2014 heeft Marijn Brugman, senior adviseur geotechniek bij Arthe Civil & Structure, een presentatie gegeven over de betrokkenheid van Arthe bij het Uma Oya Multipurpose Developmental Project in Sri Lanka.
Arthe verzorgt voor dit project de site engineering van een boortunnel ten behoeve van een waterkrachtcentrale.

Naar aanleiding van de presentatie is een artikel verschenen in Cobouw, een multimediale uitgave voor de bouwsector.

Het artikel “Nuchtere ingenieursblik brengt boor op gang” is hier te vinden.

HANDBOEK TUNNELBOUW GELANCEERD

Onder voorzitterschap van Bahram Safari, directeur van Arthe Civil & Structure, heeft de COB commissie T202 de afgelopen jaren de bestaande kennis en ervaring bijeengebracht en verwerkt in het Handboek Tunnelbouw. Het handboek beschrijft de best practices van cut-and-cover- en afzinktunnels en open bakken. Het kent een goede balans tussen theorie en praktijk en tevens een stuk inspiratie en visie.

Op 30 oktober 2014, tijdens het jaarlijkse COB congres, is het Handboek Tunnelbouw officieel overhandigd aan Cees Brandsen, Directeur Generaal van Rijkswaterstaat. Een video van de lancering is hier te vinden.

Het handboek is gratis te raadplegen op www.handboektunnelbouw.nl.

J.T.S. VERVOORT REGISTERCONSTRUCTEUR

Het Constructeursregister RC/RO draagt bij aan de professionele houding en vakbekwaamheid van de constructeur en ontwerper. Enerzijds als instrument om deze vakbekwaamheid te valideren en anderzijds als borging van de vakbekwaamheid.
Arthe ondersteunt dit initiatief en heeft ir. J.T.S. Vervoort voorgedragen als registerconstructeur. Op 22 mei 2014 is Joost geïnaugureerd als registerconstructeur. Wij feliciteren Joost met zijn toetreding tot het constructeursregister!

Arthe doet Site Engineering in Wellawaya, Sri Lanka

Op dit moment is Arthe aan zet voor de Site Engineering van een boortunnel ten behoeve van een waterkrachtcentrale in Sri Lanka. Het gaat om een onderdeel van het Uma Oya Multipurpose Developmental Project waarin Arthe gevraagd is door aannemer K.T.B. om diverse aspecten van het boorproces te beschouwen. Onder meer de geologie van het tracé, de progressie van de TBM, risico inventarisatie en de installatie van de segmenten van de lining komen hierbij aan bod.

De tail race tunnel is een water afvoerende tunnel van 3,5 kilometer lang met een diameter van 4,3 meter. De tunnel wordt geboord met een Double Shield TBM van 162 meter lang die tevens de betonnen segmenten van de tunnelwand plaatst. De waterkrachtcentrale die bijna 700 meter onder de grond komt te liggen zal een vermogen van 120 megawatt gaan leveren.

Arthe en Movares sluiten samenwerkingsovereenkomst

Op 7 juni 2013 hebben Movares Nederland en Arthe Civil & Structure een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is ondertekend door Jacco Buisman (Directeur Commercie Movares) en Bahram Safari (Directeur Arthe). Met deze overeenkomst beogen beide partijen waar mogelijk en gewenst een samenwerking als één partij.

Arthe actief betrokken bij handboek integraal tunnelontwerp

Bahram Safari, directeur van Arthe Civil & Structure, is voorzitter van commissie T202 en daarmee verantwoordelijk voor deel 2 van het handboek Integraal Tunnelontwerp. Dit handboek is een initiatief van het COB samen met het netwerk, en moet een handreiking vormen voor het gebruik van bestaande en nieuwe wetten, regels en normen en ontwerpoplossingen uit de praktijk.