Arthe en Movares sluiten samenwerkingsovereenkomst

Op 8 november 2013 hebben Movares en Arthe een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is ondertekend door Jacco Buisman (Directeur Commercie Movares) en Bahram Safari (Directeur Arthe). Met deze overeenkomst beogen beide partijen waar mogelijk en gewenst een samenwerking als één partij. Deze samenwerking als één partij heeft voor de klant als voordeel dat de krachten worden gebundeld, de inzetbaarheid wordt verbreed en de expertise wordt uitgebreid. Bijkomend voordeel is dat er door de kortere lijnen tussen de twee bedrijven op efficiëntere wijze met elkaar en met de klant kan worden samengewerkt. Het eerste project dat op deze wijze door Movares en Arthe wordt ingestoken zal waarschijnlijk in de nabije toekomst van start gaan.