ARTHE IN HET TECHNISCH WEEKBLAD

In het Technisch Weekblad nummer 5 van 30 januari 2015 is bij het onderdeel ‘Ingenieursbureaus kort’ aandacht besteed aan de overeenkomst die de gemeente Den Haag met de combinatie Movares-Arthe is aangegaan voor het project Rotterdamsebaan.
De advies- en ingenieursbureaus Movares en Arthe Civil & Structure zetten de komende jaren, voor zowel de aanbestedings- als de realisatiefase, gezamenlijk diverse ingenieursdiensten in om het projectbureau Rotterdamsebaan te ondersteunen.
Beide bedrijven hebben in de voorgaande fases aan het ontwerp en de inpassing van de Rotterdamsebaan gewerkt en in het verleden meerdere tunnelprojecten succesvol in combinatie uitgevoerd. Arthe zal het gedeelte van de boortunnel op zich nemen.