Ondergronds bouwen

VAN PLANFASE TOT OPLEVERING

Arthe is gespecialiseerd in de advisering ten behoeve van alle fases van projecten in de tunnel- en ondergrondse bouw. Wij kunnen advies- en ingenieursdiensten aanbieden van de planfase tot de daadwerkelijke uitvoering van het project.


PLANSTUDIE EN VELDONDERZOEK

In de planfase van het tunnelproject identificeren wij de kritische knelpunten op geotechnisch en constructief gebied. Hierop gebaseerd kunnen wij de haalbaarheid en de benodigde informatie bepalen voor een succesvol project. Voorafgaand aan het ontwerp stellen we hierbij veld- en laboratoriumonderzoeksprogramma’s op.

GEOTECHNISCH EN CONSTRUCTIEF ONTWERP

Arthe heeft ruime ervaring met state-of-the-art ontwerpmethoden voor tunnels en ondergrondse constructies. Onze adviesdiensten omvatten onder meer:

  • Analyse van de optimale constructiemethode, inclusief risicoanalyses
  • Evaluatie van de te verwachten zakking en deformatie bij de gekozen aanlegmethode en gebaseerd op 3D EEM methoden ten behoeve van de beoordeling van de omgevingsbeïnvloeding
  • Opstellen van de geotechnische ontwerprapporten en opzetten van een geotechnisch monitoringsprogramma
  • Ontwerp van kerende en dragende constructies, advies over te hanteren geotechnische instrumentatie t.b.v. verificatie van de werking van de kerende en dragende constructies
  • Beoordeling van mogelijke lekkages en ontwerp van mitigerende maatregelen
  • Planning van het project, kostenramingen, ondersteuning bij voorbereiden en opstellen van de tender
Tunnel kop van Java
Rijkswaterstaat
Amsterdam, 2017
Zinktunnel
Lees meer »
BOORTUNNEL RIJNLANDROUTE
Provincie Zuid-Holland
Leiden, 2017 - 2018
boortunnel
Lees meer »
METRO MASHHAD – SITE ENGINEERING
Mashhad Urban Railway Organization
Mashhad, 2017
metrotunnel
Lees meer »
MASHHAD URBAN METRO LINE 3 – ONTWERP
Mashhad Urban Railway Organization
Mashhad, 2016 - 2017
boortunnel
Lees meer »
grondprofielen lining ontwerp Rijnlandroute
TENDER RIJNLANDROUTE VOOR COMOL5
COMOL5
Leiden, 2016
Tenderontwerp boortunnel en aardebaan
Lees meer »
JETGROUTKOLOMMEN VONK & VLAM
Volker Staal & Funderingen
's-Hertogenbosch, 2013
Jetgroutkolommen
Lees meer »
TAILRACE TUNNEL SRI LANKA
K.T.B.
Wellawaya, Sri Lanka, 2014-2015
TBM Boortunnel
Lees meer »
OMGEVINGSBEÏNVLOEDING ROTTERDAMSEBAAN
Gemeente Den Haag
Den Haag, 2013-2014
Omgevingsbeïnvloeding t.g.v. boren
Lees meer »
NOORD-ZUIDLIJN AMSTERDAM
Projectbureau Noord-Zuidlijn
Amsterdam, 2009-2010
metrotunnel
Lees meer »
METROTUNNEL MASHHAD IRAN
Mashhad Urban Railway Organization
Mashhad, Iran, 2008 - 2011
Boortunnel, Lining ontwerp
Lees meer »