A2 HOLENDRECHT – MAARSSEN

Opdrachtgever: Combinatie A2HoMa
Plaats en Jaar: Maarssen, 2006-2010
Kenmerken: Verbreding A2 Holendrecht-Maarssen
Projectomschrijving

Tussen 2007 en 2010 is in opdracht van Rijkswaterstaat de A2 verbreed naar 2×5 rijbanen. Voor dit project is de A2 opgedeeld en aanbesteed in verschillende deeltracés.
Een van deze deeltracés is het gedeelte van de A2 tussen de knooppunten Holendrecht en Maarssen, dat volgens een Design & Construct contract is uitgevoerd door de combinatie A2HoMa (bestaande uit Boskalis, KWS en Mourik).
Door de weinig draagkrachtige ondergrond in het gebied, was dit deeltracé geotechnisch gezien het meest uitdagende gedeelte van de verbreding van de A2.
Voor de reconstructie van het deeltracé tussen Holendrecht en Maarssen heeft Arthe geotechnische expertise geleverd aan de combinatie A2HoMa.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn door de geotechnisch ingenieurs van Arthe uitgevoerd:
  • Geotechnisch ontwerp aardebaan;
  • Kwalitatieve inventarisatie flanken-problematiek;
  • Geotechnische analyse en ontwerp overgangsconstructies naar kunstwerken;
  • Analyse van beïnvloeding van aanwezige kunstwerken en waterkeringen ten gevolge van de aanleg van de verbreding;
  • Geotechnische uitvoeringsbegeleiding aardebaan.
Omdat de verkeersstroom op de A2 gedurende de werkzaamheden doorgang moest blijven vinden, was inventiviteit en flexibiliteit van groot belang om de vaak complexe problemen te kunnen tackelen. Door middel van intensieve communicatie met de afdelingen werkvoorbereiding en realisatie van de combinatie, zijn bovengenoemde werkzaamheden met succes voltooid.