A5 WESTRANDWEG

Opdrachtgever: Boskalis / Hydronamic
Plaats en Jaar: Amsterdam, 2008-2012
Kenmerken: Verbinding Coentunnel – Raasdorp
Projectomschrijving

Het project Westrandweg A5 betreft de aanleg van een snelwegverbinding (2×2 rijstroken) tussen de A10 West nabij de Coentunnel en de A9/A5 (knooppunt Raasdorp). De snelweg wordt verhoogd aangelegd en zal een aantal wegen en waterwegen kruisen. De totale lengte van het tracé bedraagt circa 10 km. Grofweg de helft van dit tracé wordt uitgevoerd als aardebaan (waaronder een deel met AVI-bodemas), de andere helft bestaat uit kunstwerken, waarvan KW520 het langste verkeersviaduct van Nederland wordt (3,3 kilometer).

Werkzaamheden

  • Geotechnisch ontwerp van de aardebaan (zettingen en stabiliteit);
  • Geotechnische analyse en ontwerp van overgangsconstructies naar kunstwerken;
  • Analyse van de beïnvloeding van de aanwezige kunstwerken en waterkeringen in het gebied;
  • Opstellen monitoringsplan voor uitvoering;
  • Geotechnische uitvoeringsbegeleiding.