A59 DRONGELENS KANAAL

Opdrachtgever: Colijn / Rasenberg
Plaats en Jaar: Waalwijk, 2015
Kenmerken: Geotechnisch ontwerp onderbouw wegen en dijkomlegging
Projectomschrijving

Het project Drongelens Kanaal A59 omvat de verbreding van de Rijksweg A59 ter plaatse van de kruising met het Drongelens Kanaal. Hierbij wordt het viaduct over het kanaal vervangen, en een regionale kering omgelegd om ruimte te maken voor een ecologische zone. Om gedurende de werkzaamheden de A59 open te houden voor verkeer, is een tijdelijke brug gerealiseerd welke is gefundeerd op staal.

Werkzaamheden

Arthe Civil & Ctructure is ingeschakeld voor het geotechnisch ontwerp van de tijdelijke brug, de waterkeringen, en de verbreding van de rijksweg A59 te verzorgen.
Hierbij zijn de volgende werkzaamheden door Arthe verricht:

  • Geotechnisch ontwerp staalfundering landhoofden
  • Zetting- en stabiliteitsanalyses wegverbreding
  • Ontwerp en toetsing van de regionale kering
  • Ontwerp van steenzettingen op de buitendijkse taluds
  • Risicoanalyse en maatregelen voor werkzaamheden aan de dijken gedurende het gesloten seizoen