BOORFRONTSTABILITEIT

Opdrachtgever:
Plaats en Jaar: ,
Kenmerken: Boorfrontstabiliteit
Projectomschrijving

Controle over het boorfront

De controle over het boorfront is van groot belang voor het boorproces. Een goed gecontroleerd boorfront leidt tot betere boorresultaten en maakt met name de risico’s op maaiveldzettingen beheersbaar.
Het boren maakt dat de grond eenzijdig wordt verwijderd waardoor de lokale spanningen in de grond veranderen. Als gevolg van deze spanningswijzigingen kunnen zettingen aan het maaiveld optreden. Daarom wordt er naar gestreefd de oorspronkelijke spanningen te behouden. Deze oorspronkelijke spanningen kunnen benaderd worden door het boorfront te ondersteunen met een bepaalde steundruk.

Deze steundruk uitoefenen kan door middel van lucht, steunvloeistof of door de ontgraven grond zelf. De steundruk kan worden ingesteld tussen de bepaalde minimale en maximale waarde, het regelgebied.

Werkzaamheden

Arthe levert verschillende producten aangaande de boorfrontstabiliteit:

  • Analytische benaderingen van de minimale en maximale steundrukken voor verschillende grootten en types TBM’s
  • Analyses van de te verwachten wateroverspanningen voor het boorfront
  • Numerieke berekeningen van de boorfrontstabiliteit voor de minimale en maximale steundrukken
  • Ontwerp en dimensionering van ballastterpen
  • Risicoanalyses aangaande het boorproces
  • Numerieke bepaling van de verplaatsingen ten gevolge van het boorproces