BOORTUNNEL ROTTERDAMSEBAAN

Opdrachtgever: Movares / Gemeente Den Haag
Plaats en Jaar: Den Haag, 2012-2013
Kenmerken: Voorlopig ontwerp en engineering boortunnel
Projectomschrijving

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen het rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. Deze verbindingsweg komt voor een groot deel ondergronds te liggen waarbij er onder de Vlietzone en de Binckhorst door wordt gegaan. Dit ondergrondse deel wordt uitgevoerd als boortunnel en Arthe heeft de opdracht gekregen om het voorlopig ontwerp van deze boortunnel te maken.

Werkzaamheden

  • Het samenstellen van een geotechnische basisrapportage en adviseren betreffende aanvullend grondonderzoek;
  • Analyses van de boorfrontstabiliteit op diverse kritische doorsnedes van het tracé;
  • Ontwerp en dimensionering van de lining van de boortunnel en dwarsverbindingen;
  • Advies met betrekking tot de start- en eindprocedure van de TBM;
  • Advies en diverse analyses met betrekking tot omgevingsbeïnvloeding en gebruiksbeperkingen.