CUR 226 ONTWERPRICHTLIJN PAALMATRASSYSTEMEN

Opdrachtgever: CUR Bouw & Infra / SBRCURnet
Plaats en Jaar: , 2007 – 2010 & 2013 - 2014
Kenmerken: Kennisontwikkelingsproces Paalmatrassystemen
Projectomschrijving

In 2007 is de ontwikkeling van een nieuwe Ontwerprichtlijn voor Paalmatrassystemen, CUR 226, in Nederland opgestart onder verantwoordelijkheid van CUR Bouw & Infra, CROW en Delft Cluster. Binnen deze commissie was Arthe Civil & Structure b.v. verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van het stappenplan voor de ontwerpberekening van het gewapende matras. Daarnaast was Arthe als lid van de kernwerkgroep medeverantwoordelijk voor de review van alle documenten en stukken die in de richtlijn verwerkt zijn. In 2013 is een nieuwe commissie opgestart. Deze commissie heeft tot doel actualisering van de richtlijn uit 2010 op basis van ervaringen en bevindingen opgedaan bij toepassing van de richtlijn in de praktijk en verwerking van resultaten uit diverse R&D trajecten. Binnen deze commissie heeft Arthe de rol als rapporteur op zich genomen. De verwachting is dat de nieuwe richtlijn in 2014 zal verschijnen.

Werkzaamheden

  • Opstellen stappenplan voor analytische ontwerpberekeningen voor het gewapende matrassysteem;
  • Ontwikkelen analytische berekeningsmethode voor bepaling vervormingen van het gewapende matras;
  • Opstellen rekenvoorbeelden voor het ontwerp van een paalmatrassysteem;
  • Review van stukken en documenten t.b.v. opname in de ontwerprichtlijn;
  • Vanaf 2013 (herziening richtlijn) rapporteur en secretaris binnen de commissie;