DIJKVERSTERKING KRIMPEN

Opdrachtgever: Antea Group
Plaats en Jaar: Krimpen aan den IJssel, 2013
Kenmerken: Waterkeringen, omgevingsmanagement, aanbesteding
Projectomschrijving

Naar aanleiding van een dijktoetsing kregen de Maasdijk en de Lekdijk in Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek een onvoldoende. Delen van het tracé zijn niet voldoende stabiel en niet overal hoog genoeg. Arthe is gevraagd om het projectteam te ondersteunen op het gebied van geotechniek in brede zin. Hierbij lag de nadruk op het vinden van oplossingen die zo min mogelijk overlast zouden veroorzaken bij de omgeving. Een grote uitdaging hierbij was dat een groot aantal facetten in een zeer korte tijd beschouwd diende te worden om tot een aanbestedingsontwerp te kunnen komen met een aannemelijk risiconiveau.

Werkzaamheden

  • Review referentieontwerp
  • Opstellen monitoringsplan
  • Zettingsanalyse ten behoeve van hoeveelhedenbepalingen
  • Opstellen aanvullend laboratorium onderzoek
  • Expert bijdrage plan van aanpak
  • Inventarisatie van risico’s
  • Snedekrachtbepaling diepwanden
  • Ondersteuning omgevingsmanagementteam