GROND- EN LABORATORIUMONDERZOEK

Opdrachtgever:
Plaats en Jaar: ,
Kenmerken: Grond- en laboratoriumonderzoek
Projectomschrijving

Arthe heeft veel ervaring in het coƶrdineren, beoordelen en rapporteren van grond- en laboratoriumonderzoek voor diverse soorten projecten.
Op basis van de expertise van Arthe wordt per project een onderzoeksplan met een keuze op maat gemaakt wat voor onderzoek met proeven benodigd is. Tevens wordt gebruik gemaakt van archiefonderzoek.

GRONDONDERZOEK

 • Sonderingen (CPT, dissipatietesten, CPM, SPT)
 • Boringen met monstername
 • Peilbuizen met filters en/of divers
 • In-situ vinproeven
 • Waterspanningsmeters
 • Hellingmeetbuizen (inclinometers)
 • Inmetingen terrein

Werkzaamheden

LABORATORIUMONDERZOEK

 • Monsterbeschrijving (classificatie) en foto's
 • Volumieke gewichten en watergehalten, korrelgrootteverdeling
 • Kritieke, minimale en maximale dichtheid
 • PoriĆ«ngetal en porositeit, Atterbergse grenzen
 • Samendrukkingsproeven (K0 en CRS, zwel)
 • Triaxiaalproeven (compressie en extensie, K0-geconsolideerd, (on-)gedraineerd))
 • Schuifproeven (DSS), labvinproeven
 • Mineralogische en chemische samenstelling
 • Falling head- en constans headtest
Met de bepaalde resultaten van het grond- en laboratoriumonderzoek kunnen de benodigde grondparameters worden afgeleid conform de Eurocode 7 en CUR 2003-7.