GRONDVERNAGELING N61 ZEVENAARDIJK

Opdrachtgever: Huesker
Plaats en Jaar: Hoek, 2012
Kenmerken: Grondvernageling
Projectomschrijving

Arthe Civil & Structure bv heeft voor HUESKER het ontwerp voor de grondvernageling ter plaatse van de kruising van de Zevenaardijk met de N61 opgesteld conform de INSIDE-methodologie.

Voor het project Sluiskiltunnel dient de N61 ter plaatse van het viaduct van de Zevenaardijk verbreed te worden met rijstroken. Dit geschiedt door het oorspronkelijke talud steiler op te zetten en te vernagelen. De nagels zijn door middel van stalen platen met de facing verbonden.

Bij het plaatsen van de ankers dient rekening te worden gehouden met de op palen gefundeerde landhoofden van de Zevenaardijk.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Arthe hadden betrekking op het toetsen van de grondvernageling op basis van de macro- en microstabiliteit van het steiler te realiseren grondtalud. Daarbij is de ankerlengte vastgesteld en zijn de ankers, de benodigde groutverankering, de facing en de ankerplaten getoetst.
Tevens is de invloed van de grondvernageling op het bestaande kunstwerk beschouwd aan de hand van een PLAXIS-berekening. Tijdens de uitvoeringsperiode is door Arthe de site engineering verzorgd tijdens en na het plaatsen van de grondvernageling en de bijbehorende facing.