METRO MASHHAD – SITE ENGINEERING

Opdrachtgever: Mashhad Urban Railway Organization
Plaats en Jaar: Mashhad, 2017
Kenmerken: metrotunnel
Projectomschrijving

In opdracht van de Mashhad Urban Railway Corporation verzorgt Arthe Civil & Structure ontwerp & advisering voor de boortunnel metrolijn 3. Onderdeel daarvan is ook de site engineering.

We hebben de benodigde boorfrontdrukken en morteldrukken bepaald waarmee over de lengte van het tracé een stabiel boorfront gerealiseerd kan worden en geadviseerd over de te gebruiken mengselsamenstellingen.

Werkzaamheden

De nieuwe metrolijn kruist twee bestaande metrolijnen en passeert een aantal zeer hoge gebouwen, onder andere in het financial district en het historische centrum. Voor het gehele tunneltracé hebben we daarom een Settlement Risk Assessment uitgevoerd en zijn er monitoringsplannen en -protocollen opgesteld. Resultaten daarvan zijn in een overzichtelijk GIS systeem gerapporteerd. Voor een aantal kritische passages zijn gedetailleerde berekeningen uitgevoerd en waar het te verwachten schaderisico te groot was zijn mitigerende maatregelen ontworpen. Ook hebben we voor de opdrachtgever voor enkele van deze kritische passages de monitoringsresultaten beoordeeld.