NOORD-ZUIDLIJN AMSTERDAM

Opdrachtgever: Projectbureau Noord-Zuidlijn
Plaats en Jaar: Amsterdam, 2009-2010
Kenmerken: metrotunnel
Projectomschrijving

Voor het project Noord-Zuidlijn in Amsterdam heeft Arthe Civil & Structure in opdracht van het projectbureau Noord-Zuidlijn, tijdens en in navolging van de werkzaamheden van de Commissie Veerman, een aantal haalbaarheidsstudies uitgevoerd om een onafhankelijk oordeel te geven over diverse voorgestelde alternatieven. Na oplevering van het eindrapport van de commissie is Arthe betrokken geweest bij het uitwerken van een aantal van deze alternatieven. Uiteindelijk is gekozen voor een oplossing met toepassing van de verloren schildmethode en het boren vanaf twee zijden. Arthe heeft hierbij nog een onafhankelijk advies gegeven over het alternatief waarbij de verloren schildmethode werd toegepast in de stationswand van station Rokin.

Werkzaamheden

Kort samengevat heeft Arthe voor dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Onafhankelijk advies tijdens werkzaamheden Commissie Veerman;
  • Deelname aan uitwerking adviezen Commissie Veerman (Werkgroep C);
  • Geotechnische en constructieve adviezen voor uitwerken Alternatief A (doorboren station Rokin);
  • Opstellen eindrapport Werkgroep C aangaande haalbaarheidsstudie naar Alternatief A;
  • Geotechnisch en constructief advies t.a.v. de verloren schildmethode bij toepassing aan noordzijde station Rokin (m.b.v. PLAXIS 3D Tunnel en ESA PT).