OMGEVINGSBEÏNVLOEDING ROTTERDAMSEBAAN

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Plaats en Jaar: Den Haag, 2013-2014
Kenmerken: Omgevingsbeïnvloeding t.g.v. boren
Projectomschrijving

T.b.v. het project Rotterdamsebaan is door Arthe bepaald wat de gebruiksbeperkingen van de twee parallel te boren tunnels zijn. Verschillende berekeningen met de Eindige Elementen Methode (Plaxis) zijn gemaakt om de invloed van het tunnelboorproces op de belendingen te bepalen. Tevens is bepaald wat de invloed is van de tunnels gedurende de exploitatiefase.


Het betreft hier verschillende industriële en commerciële bebouwing en een archeologisch Rijksmonument.

Werkzaamheden

  • Bepalen uitgangspunten
  • Inventarisatie bestemmingsplannen
  • Bepalen beperkingen t.a.v. bemalingen, maaiveld- en funderingsbelastingen en ontgravingen
  • Bepalen invloedgebied en maximale aanlegniveaus
  • Bepalen maaiveldzakkingen (trogwerking) t.g.v. boorproces
  • Bepalen invloed op kabels en leidingen en funderingsconstructies
  • Bepalen invloed op bedrijfsprocessen
  • Bepalen krachtswerking tunnel lining t.g.v. plaatselijke belastingen (analytisch en EEM)