OMGEVINGSBEÏNVLOEDING

Opdrachtgever:
Plaats en Jaar: ,
Kenmerken: Omgevingsbeïnvloeding
Projectomschrijving

Arthe heeft ruimschootse ervaring in het beschouwen van diverse projecten ten aanzien van de invloed op de omgeving.

Oorzaken/invloeden:

 • Ontgraven bouwputten (zwel)
 • Trillingen (t.g.v. palen of damwand installatie)
 • Grondwaterstandsverlagingen t.g.v. bemalingen
 • Deformaties (bijv. trogwerking bij tunnels, ophogingen bij wegen, kabels en leidingen)
 • Waterspanningsopbouw
 • Horizontale belastingen op constructies

Werkzaamheden

 • Afweging bouwmethoden
 • Coördineren werkzaamheden
 • Bepalen heibaarheid
 • Geven van schadepredicties
 • Bepalen mitigerende maatregelen
 • Bepalen zakkingen en (rest)zettingen (analytisch/Eindige Elementen Methode)
 • Geven van aanbevelingen t.a.v. uitvoering
 • Observational method
 • Opstellen van monitoringsplannen
 • Opzetten van een project-database (GIS)
 • Maken van risicoanalyses
 • Gebruiksbeperkingen terreinen