ONTWERPGRONDWATERSTANDEN

Opdrachtgever:
Plaats en Jaar: ,
Kenmerken: ontwerpgrondwaterstanden
Projectomschrijving

Factoren bij de bepaling van ontwerpgrondwaterstanden

Bij het tot stand komen van ontwerpgrondwaterstanden worden verschillende stappen doorlopen. In de eerste plaats de geohydrologie van het gebied, door welke invloeden wordt de grondwaterstand in het gebied bepaald. Daarna kan worden bepaald wat de zekerheden en onzekerheden van deze invloeden zijn. Middels statistische analyses kan worden bepaald wat de kans van optreden is van bepaalde grondwaterstanden. Om vervolgens tot ontwerpgrondwaterstanden te komen dient te worden bepaald welke kans van optreden toelaatbaar is voor de te bouwen constructie op basis van de betrouwbaarheidsklasse en de referentieperiode (ontwerplevensduur).

Werkzaamheden

Met betrekking tot het bepalen van ontwerpgrondwaterstanden levert Arthe verschillende producten:

  • Statistische analyse grondwaterstanden
  • Modellering effecten van onttrekkingen, rivieren en diverse watervoerende pakketten
  • Bepaling vereiste overschrijdingskansen voor verschillende typen constructies
  • Advies aan te houden ontwerpgrondwaterstanden