PARALLELSTRUCTUUR A12

Opdrachtgever: Van Gelder / Mobilis
Plaats en Jaar: Gouda, 2013
Kenmerken: Geotechnisch ontwerp onderbouw wegen
Projectomschrijving

De parallelstructuur A12 bestaat uit provinciale wegen die het knooppunt Gouwe en het Gouwe aquaduct moeten ontlasten. Het project bevat hoge aardebanen op zeer zettingsgevoelige ondergrond.
Daarnaast bevat het diverse grote kunstwerken: twee spoorkruisingen, twee onderdoorgangen en een beweegbare brug over de onderdoorgangen. Ten behoeve van deze kunstwerken moest rekening worden gehouden met vele lokale factoren: trillingsoverlast in de omgeving, kabels en leidingen in de omgeving en diverse overkluizingen.

Werkzaamheden

Voor het aanbestedingsontwerp is nauw samengewerkt met de verschillende partijen binnen de bouwcombinatie om tot een integraal en zeer gedetailleerd aanbestedingsontwerp te komen met zeer beperkte risico’s. De volgende werkzaamheden zijn hierbij door Arthe verricht:

  • Zetting- en stabiliteitsanalyses
  • Ontwerp aardebaan
  • Ontwerp paalmatrassen en gewapende grondconstructies
  • Ontwerp grondkeringen
  • Ontwerp bouwkuipen
  • Ontwerp funderingen onderdoorgangen en spoorkruisingen
  • Ontwerp overkluizingen
  • Analyses van verwachte trillingen en bijbehorende risico’s
  • Bepaling grondparameters specifieke mechanismen