PONTONSTABILITEIT

Opdrachtgever:
Plaats en Jaar: ,
Kenmerken: Pontonstabiliteit
Projectomschrijving

WERKPONTONS

Wanneer werkzaamheden aan een waterbouwkundige constructie niet meer vanaf het vaste land kunnen plaatsvinden, zal een drijvende werkvloer gecreëerd moeten worden.

Zo’n werkvloer kan vervolgens gebruikt worden voor tal van werkzaamheden zoals het aanbrengen van een damwand, het plaatsen van betonpompen, het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het vervoeren en inhijsen van zware constructieve elementen.

Inzicht in de stabiliteit van de ponton onder de verschillende lastcombinaties is essentieel voor de veiligheid tijdens deze werkzaamheden.

Werkzaamheden

SOFTWARE

Door waterbouwkundig ingenieurs is binnen Arthe Civil & Structure een computerprogramma ontwikkeld waarmee beoordeeld kan worden voor welke werkzaamheden en belastingcombinaties welk type ponton of koppeldekschuit gebruikt kan worden.

De stabiliteit van pontons wordt getoetst aan de geldende NVAF-richtlijnen voor drijvend funderingsmaterieel en het Regelement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR 1995).