RIJNLANDROUTE-ONTWERP AARDEBANEN

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Plaats en Jaar: Leiden, 2017
Kenmerken: wegverbreding
Projectomschrijving

In opdracht van de internationale combinatie Comol5 (Mobilis, Croonwolter&dros, Vinci en DEME) werken wij het door ons opgestelde geotechnisch Tenderontwerp uit tot een economisch, veilig en geoptimaliseerd Integraal ontwerp op Uitvoeringsniveau. Het projectgebied bestaat uit een variabele geologie van duinafzettingen tot 11 m slap (veen en humeuze klei).
Hierbij wordt door het team (projectleider en adviseurs) op basis van jarenlange ervaring samengewerkt met de disciplines GWW, Boortunnel, Civiel en VTTI.
Tot de scope van onze werkzaamheden behoren:

 • Verbreding A4 tussen Den Haag en Leiden (incl. Knp. Hofvliet)
 • Verbreding A44 en N206 nabij Leiden
  (incl. Knp. Leiden-West en Ommedijk)
 • Aanleg N434 en lokale wegen
 • Aanleg werkterreinen en werkwegen
 • Aanleg tunnellogistiek terrein
 • Aanleg proefveld

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn:
 • Bepalen uitgangspunten
 • Opzet grond- en laboratoriumonderzoek
 • Paalmatrassen
 • Waterkeringen (primaire- en boezemkeringen, kanteldijk)
 • Grondkerende constructies (stuwen, inlaten, L-wanden, gewapende grond)
 • Zettingen
 • Horizontale verplaatsingen
 • Stabiliteit/squeezing
 • Funderingen (kranen, loskaden)
 • Duikers
 • Be├»nvloeding omgeving (kunstwerken, k en l)
 • Monitoringsplannen
 • Uitvoeringsbegeleiding (aardebanen en paalmatrassen)