SEISMISCH EN DYNAMISCH ONTWERP VAN (ONDERGRONDSE) CONSTRUCTIES

Opdrachtgever:
Plaats en Jaar:
Kenmerken: aardbeving, trilling, dynamica
Projectomschrijving

DE OORZAKEN VAN DYNAMISCHE BELASTING

AARDBEVINGEN
Een aardbeving is het gevolg van het plotseling vrijkomen van energie uit de aardkorst, waardoor seismische golven ontstaan. Hoewel de meeste aardbevingen ontstaan door beweging van de tektonische platen van de aarde, kan menselijke activiteit ook aardbevingen tot gevolg hebben. Deze kunstmatige seismische activiteit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld mijnbouw, de opslag van water en kooldioxide en door olie- en gaswinning.

TRILLINGEN
Trillingen hebben invloed op de integriteit van constructies en kunnen deze in sommige gevallen ook ongunstig beïnvloeden. Voorbeelden van deze invloed zijn duidelijk herkenbaar in de trillingen die door funderingswerkzaamheden worden veroorzaakt. Een minder bekend en meer gecompliceerd probleem wordt veroorzaakt door trillingen als gevolg van bijvoorbeeld (spoor-)verkeer, waarbij tunnels onder stedelijk gebied door lopen, of door de effecten van wind-gerelateerde trillingen (door bijvoorbeeld windmolens).

Werkzaamheden

DYNAMISCHE BELASTING IN CONSTRUCTIEF ONTWERP
Seismisch en dynamisch ontwerp van (ondergrondse) constructies kan worden verdeeld in de volgende twee stappen:

  • Stap 1: het bepalen van de mogelijke bronnen en omvang van de dynamische belastingen die moeten worden vertaald/meegenomen in het constructief ontwerp.
  • Stap 2: het modelleren van de dynamische interactie tussen grond en constructie om vast te stellen of de grond de dynamische belasting van de constructie kan dragen of, vice versa, de integriteit van de constructie kan worden gewaarborgd onder de seismische belastingen die kunnen worden veroorzaakt en overgedragen door de onderliggende grond.

Arthe heeft geotechnische en constructieve ontwerpen geleverd voor projecten in aardbevingsgevoelige gebieden, alsmede voor dynamisch belaste constructies, zoals windmolens en spoorwegen.