SINGAPORE – POLDER PULAU TEKONG

stabiltiy
Opdrachtgever: Vosta LMG
Plaats en Jaar: Singapore, 2017
Kenmerken: Polder
Projectomschrijving

TENDERPROJECTEN IN SINGAPORE
Arthe Civil & Structure is als geotechnisch adviseur betrokken bij een aantal tenderontwerpen in Singapore. Technische uitdagingen zijn daarbij onder andere:

  • ophoging op slappe ondergrond
  • “traditionele” landaanwinning
  • landaanwinning door inpoldering

We adviseren onze opdrachtgever ten aanzien van de fasering en werkmethode, aanleg van dijken, stabiliteit, zettingen en zettingsversnellende maatregelen en hergebruik van grond. Ook maken we de bijbehorende zettings- en stabiliteitsberekeningen.

Werkzaamheden

SINGAPORE - POLDER PULAU TEKONG
Na een reeks landaanwinningen door klei en zand tot ruim boven zeeniveau op te spuiten laat Singapore voor het eerst een polder aanleggen, bij het eiland Tekong. Daarbij wordt een stuk van de Straat Johore eerst verondiept en omringd door dijken en vervolgens droog gepompt. De fasering van het inpolderen in het krappe tijdsbestek in combinatie met de slappe ondergrond vormt een mooie uitdaging. Onze Nederlandse kennis van dijken en zettingen komt hierbij goed van pas.