Tender N206/Ir. G. Tjalmaweg

Opdrachtgever: Koninklijke Boskalis Westminster NV
Plaats en Jaar: Gemeente Katwijk, 2018
Kenmerken: Geotechnisch ontwerp N206
Projectomschrijving

De aanbesteding voor het project N206/Ir. G. Tjalmaweg is gestart. Dit project maakt deel uit van het programma RijnlandRoute en is het tweede project binnen dit programma dat wordt gerealiseerd.
De Ir. G. Tjalmaweg wordt verbreed om de huidige oost-westverbinding in het gebied (N206) te ontlasten. Tussen het knooppunt Leiden-West en de N441 wordt de N206 verbreed van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken.

Werkzaamheden

Voor de ontsluiting van de nieuwbouwlocatie Valkenburg en bestaand Oud-Valkenburg worden twee (ongelijkvloerse) verbindingen aangelegd. Met de aanleg van de RijnlandRoute wil de provincie de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Holland-Rijnland (tussen de Amsterdamse regio en de Haagse en Rotterdamse regio’s) verbeteren. Bij de aanbesteding is nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid en het beperken van omgevings- en verkeershinder. Op verzoek van de gemeente Katwijk neemt de provincie Zuid-Holland de realisatie van de rotonde Torenvlietslaan mee in deze aanbesteding. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving beperkt doordat de werkzaamheden in een keer worden uitgevoerd.