TENDER RIJNLANDROUTE VOOR COMOL5

grondprofielen lining ontwerp Rijnlandroute
Opdrachtgever: COMOL5
Plaats en Jaar: Leiden, 2016
Kenmerken: Tenderontwerp boortunnel en aardebaan
Projectomschrijving

Voor de Tender Rijnlandroute heeft Arthe Civil & Structure het geotechnisch ontwerp van de tunnel en aardebaan verricht voor bouwcombinatie COMOL5, tevens is het constructief ontwerp van de tunnel lining gemaakt. link Provincie

Werkzaamheden aardebaan

 • Geotechnisch ontwerp aardebaan inclusief palenmatrassen
 • Gevoeligheidsanalyse van grondparameters
 • Bepaling van risico’s en opstellen monitoringsplan

Werkzaamheden

Voor de tunnel zijn de volgende werkzaamheden verricht:
 • Interpretatie grond- en laboratoriumonderzoek
 • Beoordelen eisen
 • Het leveren van input voor EMVI documenten
 • Beschouwen maatgevende profielen met bodemopbouw
 • Optimalisatie verticaal alignement van de boortunnel
 • Beschouwen uitvoeringsmethoden
 • Constructief ontwerp tunnel lining
 • Beoordeling zettings- en trillingsrisico’s door boorproces (EEM)
 • Boorfrontstabiliteitsberekeningen en dimensionering boorterpen
 • Funderingsontwerp van zwaar belaste werkterreinen startschacht
 • Gevoeligheidsanalyse van grondparameters
zettingsanalyse