Tunnel kop van Java

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Plaats en Jaar: Amsterdam, 2017
Kenmerken: Zinktunnel
Projectomschrijving

In opdracht van Rijkswaterstaat maakte Arthe Civil&Structure een ontwerp voor een fiets/voetgangerstunnel onder het IJ ter hoogte van de Kop van Java. De tunnel moet een volwaardig alternatief zijn voor de brug die de Gemeente Amsterdam op deze lokatie voorstelt, zodat de twee tegen elkaar afgewogen kunnen worden.

Bijzondere aandachtspunten bij het ontwerp zijn de sociale veiligheid en de inpassing van de toegangen in binnenstedelijke omgeving.

De ontworpen tunnel is in totaal 360 m lang, en bevat twee afgezonken elementen van elk 85 meter. Het overige deel wordt in situ gebouwd. Aan de zuidzijde wordt als meekoppelkans een bescheiden winkel / dienstenruimte voorzien.

Werkzaamheden

Gebruik makend van het feit dat het vaarwegprofiel driedimensionaal is, kon nog juist een oplossingen ingepast worden met een vrije zichtlijn door de entree. Voor de afzinkelementen wordt ter plaatse een bouwdok ingericht, dat later geintegreerd wordt met het entreegebouw aan zuidzijde. Het ontwerp werd gecompleteerd met uitvoeringsfasering, kostenraming en artist impressions.