VERBREDING RIJKSWEG A15

Opdrachtgever: A-Lanes A15
Plaats en Jaar: Rotterdam, 2011 - 2014
Kenmerken: Geotechnisch ontwerp weglichaam Rijksweg A15
Projectomschrijving

Het project Verbreding A15 behelst de capaciteitsuitbreiding van circa 37 kilometer rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Dit gedeelte van de A15 is de belangrijkste verbinding tussen het Rotterdamse haven- en industriegebied, de omliggende woongebieden en het (Europese) achterland.
Het project omvat de volgende onderdelen:

  • De doorstroming en de veiligheid van de A15 wordt verbeterd door extra rijstroken en verkeersmanagementsystemen;
  • Op de plaats van de huidige Botlekbrug over de Oude Maas komt een nieuwe, grotere hefbrug.
  • Het onderhoud van de A15 valt voor bijna 25 jaar binnen het project.

Aangezien dit project bovendien het beheer van deze 37 kilometer A15 omvat (DBFM-contract), is het daarom ook de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat die in één keer is aanbesteed.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn hierbij door Arthe verricht:
  • Geotechnisch ontwerp van de aardebaan (zettingen en stabiliteit);
  • Geotechnisch ontwerp paalmatrassen;
  • Analyse van de beïnvloeding op de aanwezige raakvlakken (i.e. fundering bestaande kunstwerken, stroken met kabels & leidingen) als gevolg van de op te hogen aardebaan;
  • Gedetailleerd geotechnisch ontwerp op locaties met weinig werkruimte in een kort tijdsbestek. Dit betrof het ontwerpen met lichtgewicht ophoogmaterialen (EPS en/of Bims) en een met gewapend geogrid verankerde damwand;
  • Vrijgaven van de opgehoogde aardebaan met behulp van gedetailleerde monitoring van zakbaken;
  • Toetsen van waterkeringen conform de TAW;
  • Geotechnische uitvoeringsbegeleiding.