Tunnel kop van Java

In opdracht van Rijkswaterstaat maakte Arthe Civil&Structure een ontwerp voor een fiets/voetgangerstunnel onder het IJ ter hoogte van de Kop van Java. De tunnel moet een volwaardig alternatief zijn voor de brug die de Gemeente Amsterdam op deze lokatie voorstelt, zodat de twee tegen elkaar afgewogen kunnen worden.

Bijzondere aandachtspunten bij het ontwerp zijn de sociale veiligheid en de inpassing van de toegangen in binnenstedelijke omgeving.

De ontworpen tunnel is in totaal 360 m lang, en bevat twee afgezonken elementen van elk 85 meter. Het overige deel wordt in situ gebouwd. Aan de zuidzijde wordt als meekoppelkans een bescheiden winkel / dienstenruimte voorzien.

BOORTUNNEL RIJNLANDROUTE

Voor het project RijnlandRoute levert Arthe Civil & Structure het complete constructief en geotechnisch ontwerp van de boortunnel voor bouwcombinatie COMOL5.
Als internationaal opererende partij is Arthe de perfecte schakel tussen de Franse aannemer Vinci die boortunnel uitvoert en alle Nederlandse regels en richtlijnen met betrekking tot de boortunnel die door de provincie zijn opgelegd.

COMOL5
Voor het laatste nieuws over de voortgang van het project wordt verwezen naar de website van COMOL5.

METRO MASHHAD – SITE ENGINEERING

In opdracht van de Mashhad Urban Railway Corporation verzorgt Arthe Civil & Structure ontwerp & advisering voor de boortunnel metrolijn 3. Onderdeel daarvan is ook de site engineering.

We hebben de benodigde boorfrontdrukken en morteldrukken bepaald waarmee over de lengte van het tracé een stabiel boorfront gerealiseerd kan worden en geadviseerd over de te gebruiken mengselsamenstellingen.

MASHHAD URBAN METRO LINE 3 – ONTWERP

Na de succesvolle afronding van het ontwerp van de geboorde tunnel voor metrolijn 2 heeft de Mashhad Urban Railway Corporation ons gevraagd om ook het ontwerp & advisering voor de boortunnel van lijn 3 te doen. Deze nieuwe lijn loopt van west naar oost door het financial district en het historische centrum van de stad, en is in totaal 28 kilometer lang. De TBM kruist daarbij twee bestaande metrolijnen en passeert een aantal zeer hoge gebouwen.

Wij verzorgen het complete ontwerp van de tunnellining, inclusief de verbindingen naar de ventillatieschachten en vluchtwegen.

TENDER RIJNLANDROUTE VOOR COMOL5

Voor de Tender Rijnlandroute heeft Arthe Civil & Structure het geotechnisch ontwerp van de tunnel en aardebaan verricht voor bouwcombinatie COMOL5, tevens is het constructief ontwerp van de tunnel lining gemaakt. link Provincie

Werkzaamheden aardebaan

  • Geotechnisch ontwerp aardebaan inclusief palenmatrassen
  • Gevoeligheidsanalyse van grondparameters
  • Bepaling van risico’s en opstellen monitoringsplan

JETGROUTKOLOMMEN VONK & VLAM

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch is door Heijmans een nieuwe, ondergrondse parkeergarage gerealiseerd op de markante locatie van het Vonk & Vlam terrein nabij de Hekellaan, gelegen in de nabijheid van het stadscentrum. De realisatie van de parkeergarage werd gecombineerd met het plan voor de restauratie van de Vestingwerken, waardoor de oude vestingmuur weer zichtbaar en leefbaar is geworden.

Ten behoeve van de realisatie van de parkeergarage Vonk & Vlam te ’s-Hertogenbosch is voor de bouwkuip van de parkeergarage, de inrit en de verbindingsgang gebruik gemaakt van een constructie uitgevoerd met diepwanden. Deze wanden werden verankerd met grondankers. Met behulp van verticale ankerpalen is de onderwaterbetonvloer gefundeerd. Na het droogzetten is in deze bouwkuip de ruwbouw van de parkeergarage gerealiseerd.

TAILRACE TUNNEL SRI LANKA

In Wellawaya, Sri Lanka, is een TBM boortunnel aangelegd voor een waterkrachtcentrale in het Uma Oya Multipurpose Development Project.

De tailrace tunnel, met een lengte van 3,5 kilometer en een diameter van 4 meter, leidt het water van de Uma Oya om, naar een centrale 700 meter onder het oppervlak, die jaarlijks meer dan 230GWh zal produceren.

De tunnel is geboord met een 162 meter lange Dubbelschild TBM die tegelijkertijd de betonnen segmenten van de lining plaatste.

OMGEVINGSBEÏNVLOEDING ROTTERDAMSEBAAN

T.b.v. het project Rotterdamsebaan is door Arthe bepaald wat de gebruiksbeperkingen van de twee parallel te boren tunnels zijn. Verschillende berekeningen met de Eindige Elementen Methode (Plaxis) zijn gemaakt om de invloed van het tunnelboorproces op de belendingen te bepalen. Tevens is bepaald wat de invloed is van de tunnels gedurende de exploitatiefase.


Het betreft hier verschillende industriële en commerciële bebouwing en een archeologisch Rijksmonument.

NOORD-ZUIDLIJN AMSTERDAM

Voor het project Noord-Zuidlijn in Amsterdam heeft Arthe Civil & Structure in opdracht van het projectbureau Noord-Zuidlijn, tijdens en in navolging van de werkzaamheden van de Commissie Veerman, een aantal haalbaarheidsstudies uitgevoerd om een onafhankelijk oordeel te geven over diverse voorgestelde alternatieven. Na oplevering van het eindrapport van de commissie is Arthe betrokken geweest bij het uitwerken van een aantal van deze alternatieven. Uiteindelijk is gekozen voor een oplossing met toepassing van de verloren schildmethode en het boren vanaf twee zijden. Arthe heeft hierbij nog een onafhankelijk advies gegeven over het alternatief waarbij de verloren schildmethode werd toegepast in de stationswand van station Rokin.

METROTUNNEL MASHHAD IRAN

In de Iraanse stad Mashhad wordt een metrosysteem gebouwd. Arthe Civil & Structure heeft het complete ontwerp en de engineering voor het geboorde gedeelte van de tunnel van de tweede metrolijn uitgevoerd, inclusief het ontwerp en de constructieve analyse van de betonnen tunnel-lining. De tweesporige tunnelbuis heeft een uitwendige diameter van 9,1 m en de lengte van het geboorde gedeelte bedraagt ca. 10,8 km.