Profiel

Arthe Civil & Structure B.V. is een onafhankelijk ingenieurs- /adviesbureau, opgericht in 2001, dat zowel nationaal als internationaal opereert. Onze belangrijkste werkterreinen zijn geotechniek en tunnelbouw. Wij bieden een breed scala aan ingenieursdiensten voor alle fases van uw project, van visie tot realisatie. Onze adviesdiensten kunnen variëren van gedetailleerde design & engineering tot toezicht op en begeleiding van de uitvoering van civiele werken. Zonder efficiëntie en productiviteit uit het oog te verliezen streven wij naar een duurzame innovatie van zowel ontwerp- als constructieprocessen binnen civieltechnische werken.

CERTIFICERINGEN


ISO 9001 en ISO 14001

Binnen Arthe wordt gewerkt volgens het ISO 9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem en het ISO 14001:2004 milieumanagementsysteem.
De certificaten zijn te bekijken via de volgende links:

  • ISO 9001:2008.
  • ISO 14001:2004.

  • CO2 Prestatieladder

    In 2014 hebben wij het CO2-Bewust Certificaat niveau 3 behaald. Deze certificering biedt ons de gelegenheid de eigen impact op het milieu te beschouwen en te streven naar het verminderen van de belasting op het milieu. Bovendien leidt het tot een meerwaarde voor onze organisatie en helpt het ons toonaangevend te blijven binnen onze sector.

    Klik hier voor meer informatie over de CO2 Prestatieladder.